مطالب جالب!
مطالب جالب!

یک آدم خوش شانس…( طنز ) یك آدم خوش شانس:

یک آدم خوش شانس…( طنز )
یك آدم خوش شانس: از بدو تولد موفق بودم، وگرنه پام به این دنیا نمیرسید. از همون اول كم نیاوردم، با ضربه دكتر چنان گریه ای كردم كه فهمید جواب «های»، «هوی» است. هیچ وقت نگذاشتم هیچ چیز شكستم بدهد، پی درپی شیر میخوردم و به درد دلم توجه نمیكردم! این شد كه وقتی رفتم مدرسه از همه هم سن و سالهای خودم بلندتر بودم و همه ازم حساب می بردند. هیچ وقت درس نخوندم، هر وقت نوبت من شد كه برم پای تخته زنگ می خورد. هر صفحه ای از كتاب را كه باز میگردم، جواب سوالی بود كه معلمم از من می پرسید. این بود كه سال سوم، چهارم دبیرستان كه بودم، معلمم كه من را نابغه می دانست منو فرستاد المپیاد ریاضی!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید