هر روز!
هر روز!

مدل جدید کابینت با طراحی جالب : استودیوی دیوی ون

مدل جدید کابینت با طراحی جالب 
 : استودیوی دیوی ون

مدل جدید کابینت با طراحی جالب
: استودیوی دیوی ون دی کلامپ این کابینت ها را طراحی و ارائه کرده که می توان از آن ها به عنوان قفسه کتاب هم استفاده کرد. این مدل نوین کابینت بسیار نرم بوده و دارای شکاف هایی است که می توان وسایل را در آن ها قرار داد.
 
مدل جدید کابینت با طراحی جالب : مدل نوین کابینت با طراحی جالب
: مدل نوین کابینت با طراحی جالب

منبع :

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید