مکان یار
مکان یار

شهر دندی آدرس: ایران - زنجان - زنجان منطقه جنوب انگوران

شهر دندی آدرس: ایران - زنجان - زنجان منطقه جنوب انگوران

شهر دندی
آدرس: ایران - زنجان - زنجان منطقه جنوب انگوران

دَندی، یکی از شهرهای ایران در استان زنجانه. این شهر مرکز بخش انگوران شهرستان ماه نشانه. فاصله این شهر تا شهر زنجان در حدود ۱۰۰ کیلومتره و در غرب زنجان قرار داره. به فاصله ۳۰ کیلومتر که به طرف غرب دندی حرکت کنیم به معدن سرب و روی انگوران می رسیم، که بزرگترین معدن سرب و روی خاورمیانه ست. پس از آن، به تخت سلیمان و سپس به تکاب می رسیم. در همسایگی دندی، منطقه حفاظت شده انگوران قرار داره، که از سال ۱۳۴۹ از طرف سازمان حفاظت محیط زیست، محافظت شده اعلام شد. این منطقه از لحاظ تنوع حیوانات، بسیار غنیه و حیواناتی مانند خرس قهوه ای، پلنگ ایرانی، گرگ خاکستری، کفتار راه راه، گربه جنگلی، وشق اورآسیایی، سمور جنگلی، قوچ و میش، کل و بز، آهوی گواتردار ایرانی و گراز به همراه ۱۰۰ گونه پرنده و حدود ۲۰۰ گونه گیاهی بومی آن هستند.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید