مکان یار
مکان یار

امامزاده قاسم بابل آدرس: ایران - مازندران - بابل آستانهٔ بابل

امامزاده قاسم بابل آدرس: ایران - مازندران - بابل آستانهٔ بابل

امامزاده قاسم بابل
آدرس: ایران - مازندران - بابل آستانهٔ بابل

بنای تاریخی امام زاده قاسم در آستانهٔ بابل، به قرن نهم هجری قمری تعلق دارد. این بقعه که مدفن امام زاده قاسم، فرزند حضرت موسی کاظم (ع;) است به بقعهٔ آستانه مشهور است. داخل صحن بقعه دو صندوق نفیس چوبی قرار دارد که صندوق اصلی آن به تاریخ ۸۸۸ هجری قمری مربوط است و به دست استاد احمد نجار ساروی ساخته شده است. این بقعه ۸ ضلعی می باشد و دارای در ورودی منبت کاری زیبا می باشد که در سال ۸۷۰ هجری قمری به دست استاد نجار ساخته شده است .

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید