هر روز!
هر روز!

لغو حکومت نظامی، لغو حکومت نظامی از سوی امام خمینی

لغو حکومت نظامی، لغو حکومت نظامی از سوی امام خمینی

لغو حکومت نظامی، لغو حکومت نظامی از سوی امام خمینی
در این بخش از سایت مطالبی درمورد لغو حکومت نظامی را برای شما آماده کرده ایم ، امیدواریم که مورد توجه شما قرار گیرد.
لغو حکومت نظامی از سوی امام خمینی
: امام گفته بود: نه، مردم باید بیرون بیایند. ایشان اصرار کرده بود که آخرش امام فرموده بود: که اگر دستور این باشد شما چه می فرمایید که آقای طالقانی گریه اش گرفته بود وگفته بود: این سید با جای دیگر ارتباط دارد بگذارید کارش را بکند. یک عده ای رفته بودند اطراف آقای طالقانی را گرفته بود که آقا از امام بخواهید که این دستور را لغو کند تا مردم بیرون نروند که کشته شوند. خلاصه ما مانده بودیم چه کار کنیم وچه طور به مردم خبر بدهیم.
لغو حکومت نظامی، لغو حکومت نظامی از سوی امام خمینی
 حکومت نظامی
فضل الله فرخ از اعضای حزب موتلفه اسلامی و از مبارزین دوران انقلاب این واقعه را بدین گونه شرح می دهد:«قبل از اینکه حکومت نظامی اعلام شود در سالن غذاخوری پادگان نیروی هوایی واقع در خیابان پیروزی  که همافرها جمع بودند تصویر امام (ره) از تلویزیون نشان داده می شود که همگی صلوات می فرستند یک عدّه از رۆسا اعتراض می کنند درگیری ایجاد می شود در این بین به نیروهای گارد شاهنشاهی اطلاع داده می شود و آنها نیز برای سرکوب همافران می آیند همافران هم وقتی که متوجه حضور نیروهای گارد شدند و احساس کردند جانشان در خطر هست، به اسلحه خانه می روند و اسلحه ها را برمی دارند. درگیری دوطرفه خیلی شدیدی آغاز می شود. شب به من که خانه بودم تلفن کردند که بین نیروهوایی و گارد شاهنشاهی درگیری شده و به مردم بگویید به کمک بیایند. مردم نیز به کمک آنها رفتند وضعیت به گونه ای شد که اسلحه دست مردم هم افتاد. آن شب برای اولین بار بود که مردم مسلح شدند. همافرها اسلحه را دست مردم دادند و حتی مردمی که اسلحه گرفته بودند ، نمی دانستند چگونه استفاده کنند. همافران به آنها طریقه استفاده از اسلحه  را آموزش دادند. این رویداد برای رژیم خیلی گران تمام شد. لذا فردای آن روز یعنی 21 بهمن یک مرتبه اخبار ساعت 2 رادیو اعلام کرد که از ساعت 4بعدازظهر حکومت نظامی است.همه ما در اقامتگاه امام بودیم. وحشت کردیم که یک توطئه ای درکار هست.معمولاً شبها حکومت نظامی برقرار بود که آن هم از ساعت 9 الی 10 شب، ولی هیچ وقت حکومت نظامی از ساعت 4 بعدازظهر اتفاق نیفتاده بود. امام چیزی نگفتند. ما همینطور نگران بودیم که خیابان خلوت می شد. خیابان ایران که از صبح تا شب حتی نصف شب مملو از جمعیت بود یک دفعه خلوت شد. مردم می دویدند تا قبل از ساعت 4 بعد ازظهر به خانه برسند. ما هم نگران از اینکه حالا که خیابان خلوت شده به اینجا حمله می شود و جان امام در خطر خواهد افتاد. حتی بعضی ها به امام گفته بودند که امشب را شما بروید جای دیگر چون اینجا یک توطئه ای در کار هست .
فلانی یک توطئه ای در کار نباشد؟ گفتم :نه آقا تمام شد. گفت: یعنی این رژیم اینقدر پوشالی بود که کارش به این سادگی تمام بشود. گفتم: آره باباش از این قوی تر بود همینطور تمام شد
حکومت نظامی برای این بود که خیابان را خلوت کنند. و با توپ و تانک خیابان ایران، اقامتگاه امام را بکوبند و نه تنها امام که تمام علمای بزرگ شهرستانها و استانها هم در خدمت امام بودند همه آمده بودند. ساعت 3 الی 30/3 بود که خیلی خیابان خلوت شده بود یک مرتبه آمدند از اتاق امام گفتند: امام فرموده: حکومت نظامی لغو است مردم بیرون بیایند ما گفتیم چگونه به مردم بگوییم ما که رادیویی تلویزیونی در اختیار نداریم . مردم هم الان بروند در شهر بگویند امام گفته کسی باور نمی کند. در صورتی که آیت الله طالقانی به مردم گفته بود زود بروید خانه ها یتان که  اینها قصد کشتار دارند و حتی به امام تلفن کرده بود که شما فرمودید مردم بیرون بیایند؟ امام فرموده بود: بله آیت الله طالقانی در جواب گفته بودند: اینها قصه کشتار دارند حمام خون راه می اندازند، قتل عام می کنند. امام گفته بود: نه مردم باید بیرون بیایند. ایشان اصرار کرده بود که آخرش امام فرموده بود: که اگر دستور این باشد شما چه می فرمایید که آقای طالقانی گریه اش گرفته بود وگفته بود: این سید با جای دیگر ارتباط دارد بگذارید کارش را بکند. یک عده ای رفته بودند اطراف آقای طالقانی را گرفته بود که آقا از امام بخواهید که این دستور را لغو کند تا مردم بیرون نروند که کشته شوند. خلاصه ما مانده بودیم چه کار کنیم وچه طور به مردم خبر بدهیم. چند راه برای اطلاع به مردم وجود داشت یکی از طریق همان شبکه تلویزیونی که نزدیک اقامتگاه امام بود و دوم از طریق تلفن. هر کسی با تلفن به اقوام و دوستانش خبر بدهد که امام این را فرموده و از آنها هم بخواهند که به دیگران بگویند این هم یک راه بود .
راه سوم این بود که مینی بوس هایی که در آنجا بلندگو رویشان نصب بود و هر روز از آن استفاده می کردیم و آرم مدرسة رفاه را داشتند را داخل شهر برده و با بلندگو به همه اطلاع بدهیم که امام گفته: حکومت نظامی لغو شده است. راه دیگر هم اینکه آن دستور امام را تایپ و تکثیر کنند و به ماشین ها بدهند که روی شیشه هایشان بزنند.و این کار انجام شد. نیم ساعت نگذشت که از بیرون صدای بوق زدن ماشین می آمد مثل این که کاروان عروسی بوق می زند من سر خیابان اصلی رفتم و دیدم تمام ماشین ها یکی یک مقوا زدند روی شیشه هایشان که به دستور امام حکومت نظامی لغو است و بوق می زنند. ساعت 4 که شد باید هیچ کس داخل خیابان نمی بود ولی دوباره خیابان ایران و خیابانهای اطراف مملو از جمعیت شد و آن شب طوری شده بود که من حتی در بعضی محله ها که رفتم. داخل کوچه هاو پس کوچه ها زن و بچه و اینهایی که نمی توانند بروند داخل خیابان از خانه آمدند داخل کوچه نشستند. چون امام گفته بود:همه بیرون بیایند تا این حدّ رعایت کردند یعنی در خانه ننشستند آمدند داخل کوچه ، پشت در خانه ها نشستند .
ساعت 3

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید