هر روز!
هر روز!

مقبره کوروش، یک ناگفته خواندنی از مقبره کوروش هخامنشی+ عکس

مقبره کوروش، یک ناگفته خواندنی از مقبره کوروش هخامنشی+ عکس
در این بخش از سایت مطالبی درمورد مقبره کوروش کبیر را برای شما آماده کرده ایم ، امیدواریم که مورد توجه شما قرار گیرد.
یک ناگفته خواندنی از مقبره کوروش هخامنشی+ عکس
کوروش نخستین پادشاه و بنیان گذار شاهنشاهی هخامنشی بود.
مقبره کوروش
مقبره کوروش

پارسیان در این هنگام وقت را غنیمت شمرده بر سر آنها ریختند و سپارگاپیس را اسیر کردند. سپارگاپیس وقتی به هوش آمد و خود را اسیر دید، از کوروش استدعا کرد که غل و زنجیر از او بردارند. کوروش این تقاضا را اجابت کرد. وقتی دستان او آزاد شد، از شدت ننگ و عار خود را درجا کشت. بعد از جنگی بین دو سپاه درگرفت که از جهات شدت و خشونت در میان سایر اقوام سابقه نداشت و عاقبت ماساگت ها غلبه کردند و خود کوروش نیز کشته شد.
گردآوری: بخش اطلاعات عمومی

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید