هر روز!
هر روز!

کهن ترین لالایی جهان، کهن ترین لالایی جهان با قدمت چهارده

کهن ترین لالایی جهان، کهن ترین لالایی جهان با قدمت چهارده

کهن ترین لالایی جهان، کهن ترین لالایی جهان با قدمت چهارده هزارساله
در این بخش از سایت مطالبی درمورد کهن ترین لالایی جهان را برای شما آماده کرده ایم ، امیدواریم که مورد توجه شما قرار گیرد. 
 کهن ترین لالایی دنیا
کهن ترین لالایی جهان با قدمت چهارده هزارساله به زبان کردی باستان (اوستایی) این لالایی را از زبان مادر مهرآیین ام زنده یاد "مینا ایزدمهر بوره که یی" شنیده ام که عینا در اینجا می آید: روڵه لای لایه، کۆرپه م لای لایه rolla lāy lāya, korpam lāy lāya نزانم بوچی ده نگت ده رنایه nizānim bočî dangit darnāya ئاشیمه ووهوو وه هیشتم ئه ستی astîāšê wohū wahîštim astî ئووشتا ئه ستی یه ئووشتا ئه همایی oūštā astîya oūštā ahmāyî هی یه ت ئه شایی وه هیشتای ئه شیم hîyat ašāyî wahîštāy ašêm یه تا ئاهووه تی ری یو ئه تها yatā āhowa tîrîyo athā ره تووش ئه شاته چیت هه چا یه تا ratūš ašāta čît hačā yatā وه نگه هو ئه شا ده زدا ئامه نه نگ wanga ho ašā dazdā āmanang شیوس نه نامه ئه نگ هواشه مه زدا šîyūs nanāma ang hwāša mazda هی یه ت ئه شایی وه هیشتای ئه شیم hîyat ašāyî wahîštāy ašêm خشته ری میچا ئاهورایی ئا xištarê mêcā āhorāyî ā ییم درگو پی یو ده ده ت راستاریم yîm dirgo pîyo dadat rāstārêm رۆڵه لای لایه، کۆرپه م لای لایه rolla lāy lāya, korpam lāy lāya گوێ بگره له من، ده نگی ئه زدایه gwê bigra lamin dangî azdāya هی یه ت ئه شایی وه هیشتای ئه شیم... hîyat ašāyî wahîštāy ašêm...
برگردان به فارسی: فرزندم لالا، دلبندم لالا، نمی دانم چرا صدایت درنمی آید راستی و داد بهترین است پاکی، خوشبختی است خوشبختی برای کسی است که راستی و داد را برای راستی و داد انجام دهد همانگونه که خداوند راستی و دادگری است راهبر دنیایی نیز باید بر پایه راستی و دادگری برگزیده شود این دو با کردارها و اندیشه نیک(وهومن) برگزیده می شوند تا همه کردارها، از روی نیکی و راستی و خرد انجام داده شوند همانگونه که خداوند راستی و دادگری است و راستی و دادگری در همه جا خود را بنمایاند و نیک کرداری، با نیروی اهورایی پرورش یابد و به یاری ناتوانان وناداران بشتابد فرزندم لالا، دلبندم لالا گوش به من بسپار، صدای خداوند است همان گونه که خداوند، راستی و دادگری است و ...
وزن این لالایی، ده هجایی از اوزان قدیم ایرانی و از اوزان گاتاهاست. همه اشعار تک بیتی و فولکلوری ترانه های کردی نیز برهمین وزن است: مستفعلن فا، مستفعلن فا ( تَنَن تَن تَنَن تَنَن تَن تَنَن) این لالایی از نمازهای معروف مهریان و زردشتیان است که از زمانهای بسیار دور به یادگار مانده است. نوشته ی پروفسور دکتر فاروق صفی زاده(بوره که یی)
گردآوری: بخش اطلاعات عمومی

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید