مسیر سبز
مسیر سبز

ساخت جاده چالوس در سال 1312 +عکس عصر ایران:

ساخت جاده چالوس در سال 1312 +عکس 
 عصر ایران:

ساخت جاده چالوس در سال 1312 +عکس
عصر ایران: تصویر زیر مربوط به سال 1312 می باشد یعنی حدود 80 سال پیش و کارگرانی که بدون هیچ وسیله راه سازی پیشرفته ای در حال خراب کردن کوه و ایجاد جاده چالوس می باشند!


برای ارسال اولین نظر کلیک کنید