مطالب جالب!
مطالب جالب!

نقشه‌ای از بلندترین ساختمان‌های زمین نقشه‌های متعدد و متفاوتی

نقشه‌ای از بلندترین ساختمان‌های زمین 
 نقشه‌های متعدد و متفاوتی

نقشه‌ای از بلندترین ساختمان‌های زمین
نقشه‌های متعدد و متفاوتی از جهان، بر اساس ویژگی‌های جغرافیایی گرفته تا آلودگی و جمعیت وجود دارد. اما نقشه جدیدی که با پشتکار یک تهیه‌کننده وسواسی دستاوردهای مهندسی تهیه شده، ویژگی منحصر به فردی دارد؛ این نقشه بر اساس ساختمان‌های بلند دنیا تهیه شده و شما می‌توانید با استفاده از آن، بلندترین ساختمان هر کشور را پیدا کنید.
به گزارش وایرد، طراح گمنام این نقشه،‌ که با اسم مستعار ضربه سگ سیاه، آن را روی اینترنت قرار داده است، در این باره می‌نویسد: «من تمام سال گذشته را دیوانه‌وار در حال مطالعه کشورهای مختلف دنیا بودم تا بتوانم بلندترین ساختمان هر کدام را برای این نقشه پیدا کنم. من از تمام منابع در دسترس در اینترنت استفاده کردم و سعی کردم تا ایی که امکان داشت ارتفاع دقیق آن‌ها را هم ذکر کنم».

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید