بهترین زندگی
بهترین زندگی

طب فشاری در زایمان، چه فایده‌ای دارد؟ طب فشاری

طب فشاری در زایمان، چه فایده‌ای دارد؟
طب فشاری
•در طب سنتی چینی یک سری از خطوط کانال حسی (انرژی) وجود دارد که انرژی را منتقل می کند. این خطوط جدا از اعصاب و عروق خونی و سیستم لنفاتیک، نقاطی را ایجادمی کند که بیش از 600 نقطه است و با استفاده از بلوک گیرنده درد و آزاد سازی اندورفین، سرویکس را دیلاته کرده و انقباضات را موثر می کند. در مراحل مختلف از نقاط مختلف بدن استفاده می شود (بالای باسن، باسن، گردن، کف دست).

- تکنیک فشار کف پا(3/1 بالای کف پا) اثر شل کنندگی (relaxation) طی لیبر دارد

- فشار روی ناحیه بین شست و انگشت اشاره به وسیله انگشت شست دیگر باعث تسکین درد لیبر می شود.

- روش دیگر فشار روی قسمت خارجی انتهایی تاندون آشیل می باشد (کمک به نزول جنین)

- روش دیگر با استفاده از 4 انگشت بالای ماسئوس؟؟ میانی پا است که باعث پیشرفت زایمان می گردد.

•این روش باید هر چه سریع تر در لیبر با انقباضات اولیه شروع و تا فاز انتقالی ادامه یابد. •نکته: این روش در هر مقطعی از بارداری، زایمان، پس از زایمان، شیردهی، مراقبت از نوزاد(در موارد دل درد و بی خوابی نوزاد) و افسردگی پس از زایمان کاربرد دارد.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید