هر روز!
هر روز!

وندی شرمن یران :وندی روث شرمن متولد ۱۹۴۹ میلادی ؛

وندی شرمن یران :وندی روث شرمن متولد ۱۹۴۹ میلادی ؛

وندی شرمن
یران :وندی روث شرمن متولد ۱۹۴۹ میلادی ؛ یک دیپلمات آمریکایی است.
بنا به گزارش : وندی شرمن در سال ۱۹۴۹ متولد شد و یک دیپلمات آمریکایی، یک مقام دولتی و مدیر غیرانتفاعی است که بعنوان مشاور بسیاری از سیاستمداران و تجار آمریکایی است. وی هم اکنون به عنوان معاون وزیر امور خارجه آمریکا در امور سیاسی فعالیت می کند و سومین مقام عالیرتبه وزارت خارجه آمریکا محسوب می شود. وی در دوره ریاست جمهوری “بیل کلینتون” بعنوان مشاور وزارت خارجه آمریکا و مشاور ویژه رئیس جمهور و وزیر خارجه آم

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید