مسیر سبز
مسیر سبز

تصاویر:همدردی باخانواده قربانیان سندی هوک تابناک: قتل 20 کودک در

تصاویر:همدردی باخانواده قربانیان سندی هوک 
 تابناک: قتل 20 کودک در

تصاویر:همدردی باخانواده قربانیان سندی هوک
تابناک: قتل 20 کودک در ماجرای جنایت مدرسه ابتدایی سندی هوک آمریکا کریسمس غمگینی را برای امریکایی ها رقم زد.

چند پس از ماجرای تیر اندازی در مدرسه ابتدایی سندی هوک نیوتاون که منجر به مرگ 27 تن از جمله 20 کودک شد هنوز افکار عمومی در آمریکا داغدار این ماجراست.

وقوع این ماجرا در آستانه کریسمس باعث شد تا آمریکایی ها تعطیلات غمگینی را پیش رو داشته باشند.

 مردم در شهرهای مختلف با جمع شدن مقابل کلیساها و روشن کردن شمع با خانواده قربانیان همدردی کردند.


برای ارسال اولین نظر کلیک کنید