بهترین زندگی
بهترین زندگی

علائم تخمک گذاری چیست؟ نشانه های کلی تخمک گذاری

علائم تخمک گذاری چیست؟
نشانه های  کلی تخمک گذاری     
باردارشدن به تخمک گذاری بستگی دارد . بنایر این آشنایی شما با تخمک گذاری و زمان و  چگونگی آن اهمیت زیادی دارد . برای آگاهی یافتن از این موارد ، بخش های پایینی را بخوانیدتا در باره نشانه ها و این که چگونه زمان  تخمک   گذاری را پیدا و ثبت نمایید ، بیاموزید . اگر تمایل به باردارشدن داری پیوند بالا (10 نکته برای افزایش احتمال باردار شدن) را بخوانید .

 نشانه های اصلی رایج
  تغییر مایع سروکس :
  مایع سرویکس (ترشحات) که به توپ سفیدی شباهت دارند ، نشانه ای برای این هستند که آیا شما نزدیک به زمان  تخمک گذاری و یا در حال   تخمک گذاری هستید. هر کسی می تواند نوع ترشحات سرویکس خود را بشناسد و همه خانم ها به یک شکل ترشح ندارند . معمولا تخمکگذاری در روزی رخ می دهد که شما بیشترین مایع و خیسی را احساس کنید .   
تغییرات نمایه دمای پایه بدن :
در بیشتر خانم ها  پیش از تخمک گذاری ،  BBT تا اندازه ای یک دست و ثابت است . هر چه به زمان تخمک گذاری نزدیک تر می گردید ممکن     است شما اندکی کاهش داشته باشید اما یک افزایش تیز پس از تخمک گذاری خواهید داشت . افزایش دمای پایه نشانه این است : تخمک    گذاری اینک انجام شده است !  پیگیری دمای پایه را ادامه دهید تا پس از دو سه ماه بتوانید زمان تخمک گذاری تان را پیش گویی نمایید .

 تغییرحالت نرمی سرویکس :    
سرویکس ( گردن رحم ) در  هنگام تخمک گذاری دچار تغییرات زیادی می گردد. ممکن است شما با تمرین بتوانید متوجه نشانه های روشنی از تخمک گذاری شو ید: سرویکس نرم ، بالا و باز و خیس می گردد . البته در بیشتر خانم  ها ، ایجاد توانایی در تشخیص اختلاف بین وقتی که سرویکس در حالت معمولی است با هنگامی که نرم و زمان  تخمک گذاری است ، کمی زمان می برد .

 نشانه های ثانویه تخمک گذاری
نشانه های دیگری هستند مانند :لکه های بسیار جزئی مانند آن چه در نشانگان میتل اشمرز دیده می شود .
انقباض یا دردی اندک در یک طرف لگن .
دردناکی پستان ها در اثر افزایش هورمونی رخ می دهد .       
احساس شناوری و بادکردن در شکم .  
 افزایش میل به آمیزش جنسی  .  
 تقویت حس های  چشایی ، بویایی یا بینایی .
 آموزش و فراگیری روش پیدا کردن و ثبت زمان تخمک گذاری ، شاید در آغاز برای شما چالش برانگیز و یا دشوار به نظر برسد . اما با گذشت زمان، بسیاری از خانم ها به سادگی خواهند توانست این نشانه ها را بشناسند و از این راه بفهمند در کدام بخش از سیکل شان قرار دارند.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید