بهترین زندگی
بهترین زندگی

آموزش انگلیسی به بچه، ضرورت دارد؟ سوال مخاطب نی‌نی‌بان:دخترم ۱

آموزش انگلیسی به بچه، ضرورت دارد؟
سوال مخاطب نی‌نی‌بان:دخترم ۱ سال و ۳ ماهشه فلش کارت هایی که تصویر و نوشته فارسی و انگلیسی داره آیا مفید است یا مضر؟
پاسخ دکتر اکبر کوشانفر، متخصص اطفال: دوست عزیز برای یکسال و سه ماه نیاز ندارد. در این سن باید از نظر تکلم با او کار کنید. به تدریج کلماتی که لازم است را به او آموزش دهید. با او بیشتر صحبت کنید. آموزش تصویری در این سن اهمیت ندارد. 

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید