مطالب جالب!
مطالب جالب!

معنی شیمی بین زن و مرد چیست؟ در مورد

معنی شیمی بین زن و مرد چیست؟ 
 در مورد

معنی شیمی بین زن و مرد چیست؟
در مورد شیمی خوب چه موردی به ذهنتان می رسد؟ چه معنی ای می دهد؟ و چگونه می فهمید که شیمی بین شما و شریکتان خوب است؟ چگونه می فهمید که با فرد مناسبی هستید یا خیر؟ • با وجود اینکه مدت زیادی نیست که با هم هستید اما خیلی احساس راحتی می کنید.
• در اکثر چیزها با هم هم فکر هستید، در سیستم باورهایتان، فلسفه تان و اهداف زندگیتان با هم مشترکات زیادی دارید.
• شما بطور غریزی یکدیگر را یکسان می پندارید و هیچ کسی نمی تواند به اندازه دیگری برای بودن با هم تلاش کند.
• شما در کارهای روزمره یکدیگر درگیر هستید و کلیه مکالمات بین شما اکثرا زنده و بصورت کاملا عاقلانه محاسبه می شود.
• با هم زیاد شوخی می کنید و رابطه تان به آرامی خود به خود پیش می رود و به تعاملات فی ما بینتان رنگ دوستانه و خوشحال کننده ای می زند.
• شما با توجه خاصی از هم مواظبت می کنید، همدیگر را تحسین می کنید، همدیگر را باور دارید، با هم شوخی و تفریح می کنید همدیگر را می پذستید و این ها دلایل کافی برای زنده ماندن عشق است.
• شما از اینکه زمان زیادی را با هم بگذرانید لذت می برید خصوصا در خانه بودن را ترجیه می دهید. و معنی واقعی خانه خانه شیرین و امن در اینجاست که روشن می شود.
• شرایط اینکه خودتان باشید را فراهم آورید.
• احساس مشترک رشد و حمایت یکدیگر را با هم شریک می شوید. و رابطه به شما اتاقی می دهد که می توانید به صورت فردی در آن رشد کنید و خود کفا شوید.
• شما بیشتر از بقیه زوجها می توانید در زمان مشکلات با آن به خوبی کنار بیایید، مشکلاتی که سایر افراد توانایی مقابله با آن را ندارند.
• شما با یکدیگر گرم، مهربان، دلسوز و منعطف هستید و برای یکدیگر بهترین را می خواهید.
• شما به آسانی یکدیگر را می بخشید زمانی که اوضاع به هم می ریزد و به یکدیگر اعتماد دارید و این اعتماد شما را به هم نزدیک می کند.
• آن رابطه ای خوب است که شما در قلبتان هیچ شکی در موردش نداشته باشید و اگر رابطه به جایی نرسید شما از آن چیزی بسازید شما حس کنید که فرد متفاوت و بهتری هستید.   امیدوارم این اطلاعات به قلب و ذهن شما آرامش بخشد. اما اگر باعث شد که شما معذب شوید. باید در بودن با فرد کنارتان تجدید نظر کنید. شما باید با خود صادق باشید و با این واقعیت که ممکن است آن فرد مناسب شما نباشد کنار بیایید و درد آن را تحمل کنید یا اینکه می توانید هم اکنون بی توجهی کرده و بعدا پشیمان شوید. زیبایی و هنر در این است که شما قدرت دارید که کاری که می خواهید و می دانید درست است را انجام دهید.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید