بهترین زندگی
بهترین زندگی

هزینه های درمان ناباروری، تحت پوشش بیمه‌اند؟ اقای احمد

هزینه های درمان ناباروری، تحت پوشش بیمه‌اند؟
اقای احمد وثوق درباره درمارن نازایی تحت بیمه اظهاراتی انجام داد.وی گفت: اولین اقدامی که در دولت یازدهم صورت گرفت، تحت پوشش بیمه قرار گرفتن داروهای درمان ناباروری بود.معاون پشتیبانی و خدمات تخصصی پژوهشگاه رویان ادامه داد: تا جایی که به خاطر دارم 11 قلم از داروها تحت پوشش بیمه قرار گرفته که این یک قدم مثبت و کمکی است به زوجهای نابارور.وی با بیان اینکه این کمک در مقابل هزینههای درمان ناباروری ناچیز محسوب میشود گفت: اگر چه مقدار کمی است اما جای تقدیر و تشکر دارد و به دنبال این اقدام اولیه و سیاستهایی که در حال حاضر در کشور برای فرزنددار شدن زوجین انجام شده است قرار است که بخشی از هزینه درمان ناباروری هم تحت پوشش بیمه قرار بگیرد.

وثوق در این خصوص توضیح داد: دولت یازدهم در تلاش است که طی یک پروسه مشخص از زوجین نابارور در قسمت هزینه های درمان ناباروری حمایت کند و به این منظور از موسساتی که در درمان ناباروری فعال هستند درخواست کردند تا هزینهها و استانداردهای انواع درمان مشخص شود.به گفته وی، در این خصوص کمیته کارشناسی تشکیل و استانداردهای درمان تعیین شد و به مسئولان وزارت بهداشت ارائه شد تا با همکاری وزارت رفاه و سازمانهای بیمهگر در شورای عالی بیمه مطرح و نسبت به آن تصمیم گیری شود.معاون پشتیبانی و خدمات تخصصی پژوهشگاه رویان اظهار امیدواری کرد: امیدواریم تا با توجه به اعتباری که برای این قضیه در نظر گرفته میشود، سطح قابل توجهی از هزینهها را بیمه تقبل کند اگر چه تقبل بخش ناچیزی از آن هم قابل تقدیر است.

وی ادامه داد: ما امیدوار هستیم که حداقل یک سیکل درمانی زوجین نابارور تحت پوشش بیمه قرار گیرد تا همه شانس اولیه را برای فرزنددار شدن داشته باشند. این روال در کشورهای دیگر هم رعایت میشود.وثوق در مورد بازدید رئیس جمهور از پژوهشگاه رویان گفت: در بازدید رئیس جمهور در این خصوص بحثی نشد اما خود وزیر بهداشت خواهان این است که بتواند در اولین فرصت اقدامی را در جهت زیر پوشش بیمه رفتن درمان ناباروری انجام دهند.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید