مکان یار
مکان یار

کوچه لولاگر آدرس: ایران - تهران - تهران خیابان حافظ، خیابان

کوچه لولاگر آدرس: ایران - تهران - تهران خیابان حافظ، خیابان

کوچه لولاگر
آدرس: ایران - تهران - تهران خیابان حافظ، خیابان نوفل لوشاتو، بعد از پل حافظ

کوچه لولاگر، کوچه کوچکی در خیابان معروف نوفل لوشاتوی تهرانه و قدیمی ترین پیتزافروشی تهران هم در اون قرار گرفته، اما این معروفیت ها نتوانسته ویژگی های قابل توجه و شاخص این کوچه رو به خوبی نشان بده. کوچه لولاگر یک کوچه قرینه ست که تمام خانه ها و نماها، بالکن ها و ساباط ها و پنجره هاشون و حتی درختان کاشته شده در خانه ها به صورت قرینه و موازی از ابتدا ساخته شده. به محض ورود در این کوچه با بالکن ها، پنجره ها و نماهای شیشه ای مشابه در دو طرف کوچه مواجه می شین که تا انتهای کوچه ادامه دارن.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید