مطالب جالب!
مطالب جالب!

محکومیت بازیگر معروف سینما به یکسال زندان شایان ذکر

محکومیت بازیگر معروف سینما به یکسال زندان 
 شایان ذکر

محکومیت بازیگر معروف سینما به یکسال زندان
شایان ذکر است در ۲۵ بهمن ماه سال گذشته مخالفین حکومت ایران به خیابانهای مرکزی شهر تهران آمده بودند که این تظاهرات به درگیری میان معترضین و نیروهای امنیتی انجامید.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید