هر روز!
هر روز!

داستان؛ داستانک؛ داستان های کوتاه؛ 019 : داستان؛ داستانک؛ داستان

داستان؛ داستانک؛ داستان های کوتاه؛ 019 : داستان؛ داستانک؛ داستان

داستان؛ داستانک؛ داستان های کوتاه؛ 019
: داستان؛ داستانک؛ داستان های کوتاه؛ 019
  داستان و داستان های کوتاه آموزنده در
 
به گزارش : در همه ی کتاب های آسمانی تأکید شده است که دلواپس و هراسان نباشیم و ذخیره سازی و احتکار نکنیم زیرا یک قدرت نامرئی تسخیرناپذیر در خدمت انسان است تا تمای نیازهای او را برآورده سازد. اما بدون ایمان به این نیروی بی کران هرگز کاری از پیش نخواهد رفت.
زنی را می شناختم که در تمام طول عمرش آدم ترسویی بود و به ویژه در مورد امور مالی خیلی از خود ضعف نشان می داد. دغدغه ی همیشگی او «پول» بود. بالاخره او به این نتیجه رسید که چگونه خود را محدود کرده است و تصمیم گرفت که با تمام وجود به خداوند ایمان آورد. از آن پس وی به جای تکیه بر عوامل خارجی، فقط خداوند را روزی رسان و حامی خویش می دانست و در مورد خرج کردن از نداهای قلبی اش پیروی می کرد. هر کدام از لباس هایش که به وی حس از فقیر بودن را القا می کرد. دور انداخته و چیزی نو می خرید. لباسی که در آن حس می کرد «توانگر و غنی» است. هر چه پول اندکی داشت اما سعی می کرد که قسمتی از آن را به امور خیریه اختصاص دهد. او ساز درونش را با امواجی نو کوک می کرد و خیلی زود زندگی اش متحول شد. زنی که از خویشاوندان او بود و آشنایی خیلی کمی با وی داشت هزار دلار ارث برایش به جا گذاشت. چند ماه بعد هزار دلار دیگر از راه رسید. در آخر در بزرگ روزی به رویش باز و باران ثروت بر سر و رویش نازل شد. او از حساب خود در خزانه ی الهی بهره برداری کرده بود.
فقط چشم به روزی پروردگار دوخته و در نتیجه راه های رسیدن نعمت باز شده بودند. نکته این است که در اثر رهایی او از شر «دلواپسی ها»ی مالی، درهای رحمت ایزدی به رویش گشوده شدند. او در ذهن نیمه هوشیار خود به این باور راسخ رسیده بود که خداوند پشت و پناهش است و این یاری هرگز پایان نمی گیرد.
انسان واسطه ی خیر پروردگار متعال است و شادکامی، خوشحالی، ثروت، تندرستی و ابزار کامل وجود او شکل می گیرد مگر آن که در دور باطل ترس ها و هراس ها اسیر شود.
اگر می خواهیم به نحوه ی عملکرد ایمان خالصانه پی ببریم، سیرک مکان مناسبی است! سیرک بازان از آن رو قادر به انجام عملیات به ظاهر محال می شوند، که باور دارند می توانند آن را انجام دهند. آن ها خود را می بینند که چطور دست به آن کارهای شگفت انگیز می زنند. ایمان به آن معناست که شما خود را لایق رسیدن به همه ی آرزوهایتان بدانید.«آنچه را که بتوانید ببینید به شما خواهم بخشید.»
 
 
 

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید