مکان یار
مکان یار

پاساژ آزادگان آدرس: ایران - بوشهر - بوشهر خیابان شهدا از

پاساژ آزادگان
آدرس: ایران - بوشهر - بوشهر خیابان شهدا

از مراکز خرید شهر بوشهر که در خیابان های شهدا و معلم قرار گرفته.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید