هر روز!
هر روز!

ابیات زیبا با موضوع سلام سلام سلام سلام

ابیات زیبا با موضوع سلام سلام 
 سلام 
 سلام

ابیات زیبا با موضوع سلام
سلام
سلام
سلام به این گوشه دنج
سلام به شمعدانی کوچک
سلام به پنجره
سلام به آن سوی ابرها
سلام به آن سوی شهرها
سلام به آن سوی آب ها
سلام به آن سوی دلتنگیها
سلام به آن سوی امواج
سلام
سلام
سلام به مفهوم فاصله
سلام ..
سلام به آن سوی قلبها
سلام به این سوی دلتنگیها
سلام به باران چشمها
سلام به بغض توی سینه
سلام
سلام به حروف
سلام به واژه ها
سلام به کلمات
ابیات زیبا با موضوع سلام
شعرهای زیبا با موضوع سلام,شعرهای سلام
سلام
سلام ای حیدر کرار سلام ای وارث اصرار
سلام ای بانوی خسته سلام ای قلب بشکسته
سلام ای دشت عاشقها سلام ای جان شقایقها
سلام ای زینب محرون سلام ای دیده ی گریون
سلام ای خیمه ی سوخته سلام ای جسم افروخته
سلام ای مادر حیرون سلام ای لاله ی پرخون
سلام ای کنج ویرونه سلام ای عشق پنهونه
سلام ای باب مظلومم سلام ای خفته در خونم
سلام ای کربلایی ها سلام ای عاشق تنها
سلام ای خواهر محزون سلام ای اشک لاله گون
سلام ای بغض چند ساله سلام ای خون آلاله
سلام ای آب و آینه سلام ای قلب در سینه

شعرهای زیبا با موضوع سلام,شعرهای سلام
سلام صبح
سلام ای بانوی رویاهای من
سلام ای نرگس صبح های من
سلام ای زیبایی خدا روی زمین
سلام ای عرشی از مه جبین
سلام ای دریای بی مثل و مثال
سلام ای مرغک در اوج کمال
سلام ای معنای روح خدا
سلام ای روحی از اوج وفا
سلام من به تو یاس قدیمی
سلام من به تو شبنم بهاری
سلام من به تو ای از همه بدی ها شسته
سلام من به تو ای نیلوفر بر آب نشسته
سلام من به تو ای خالق عشق زمینی
سلام من به تو ای عادت شیرین قدیمی
سلام من به تو ای صبای صبحگا
سلام من به تو ای عشقم؛ای مهربانا

شعرهای زیبا با موضوع سلام,شعرهای سلام
سلام بر تو که عاشق
سلام بر تو که عاشق
سلام بر تو که شیدا
سلام بر تو که رودی
سلام بر تو که دریا
سلام بر تو که خوابی
سلام بر تو که رویا
سلام بر تو که پنهان
سلام بر تو که پیدا
سلام برتو که شامی
سلام بر تو که فردا
سلام بر تو که جمعی
سلام بر تو که تنها
سلام راوی غم ها
سلام عاشق شیدا
سلام دفتر زیبا
سلام شعر فریبا

شعرهای زیبا با موضوع سلام,شعرهای سلام
سلام بر تو
سلام بر تو
ای زیباترین معشوق
سلام بر تو
ای عین و شین و قاف
سلام بر تو
ای حافظ عاشقین
سلام بر تو
ای آفتاب نیمروز
سلام بر تو
ای آیه ی آشنا
سلام بر تو
ای نزدیک تر از موی خون
سلام بر تو
وآنکه از تو ست
سلام بر تو
ای رب النوع جلیل
سلام بر تو
ای پرده ی خالفین
سلام بر تو
که نیستم در حضور
سلام بر تو
که هستیم از تو ست
سلام بر تو
و نیست جز تو خاطرم
سلام بر تو
و نیست جز تو خواسته ام
سلام بر تو
و صد هزاران سلام
کمک کن ما را در سال حال
سلام بر تو
بین
از تو چی خواهم
که صف عشق را
بر تو افراشتم
نگاه کن
بین
من چقدر خارم
به وقت نیاز
سجده انباشتم
در این سال نو
آغاز خواهم
مرا بنده کن
که از خود خسته ام
دگر هیچ نیست
طالب و خواستم
تو خود دانی
که من عاشقم

شعرهای زیبا با موضوع سلام,شعرهای سلام
سلام
سلام به تو ستاره
سلام به عشق پاکت
سلام به خوبیاتو
تمومه اشتیاقت
سلام به انتظارو
سلام به آشناییت
سلام به اون نگاهت
به قلب آسمانیت
سلام به اون سکوتت
به اون همه متانت
سلام به عاشقی که
پر شده از صداقت
سلام به اشکایی که
برای من می ریزی
سلام به شرمندگیم
به هر چیزی که میگی
سلام فرشته هایی
که اون بالا نشستن
که سرنوشت ما رو
تو آسمونا بستن

گردآوری: مجله اینترنتی زیگیل
منبع : شعرنو

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید