مسیر سبز
مسیر سبز

عکس: اعطای دستکش بوکس طلایی به مرکل آفتاب نیوز:

عکس: اعطای دستکش بوکس طلایی به مرکل 
 آفتاب نیوز:

عکس: اعطای دستکش بوکس طلایی به مرکل
آفتاب نیوز: اعطای دستکش بوکس طلایی به مرکل در جلسه حزب دموکرات.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید