مسیر سبز
مسیر سبز

عکس یادگاری احمدی نژاد با خبرنگاران خبرگزاری فارس: عکس یادگاری

عکس یادگاری احمدی نژاد با خبرنگاران 
 خبرگزاری فارس: عکس یادگاری

عکس یادگاری احمدی نژاد با خبرنگاران
خبرگزاری فارس: عکس یادگاری خبرنگاران و عکاسان حوزه دولت با محمود احمدی نژاد رئیس جمهور در حاشیه جلسه هیات دولت.
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید