مسیر سبز
مسیر سبز

قیمت خودرو در بازار امروز باشگاه خبرنگاران جوان: ستون نبض

قیمت خودرو در بازار امروز
باشگاه خبرنگاران جوان: ستون نبض بازار براي سهولت دسترسي کاربران آخرين قيمت انواع خودرو در بازار امروز14 فروردين را منتشر کرد.

قيمت انواع خودرو در بازار روز چهارشنبه 14 فروردين 92 به شرح زير است.


قیمت خودروهای تولید داخل در بازار و نمایندگی های فروش

قیمت کارخانه قیمت بازار ( تومان ) نام خودرو کارخانه تولید کننده --- --- وانت باردو ایران خودرو ۱۰.۳۰۰.۰۰۰ ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ (cop) وانت باردو .سپر جدید
۱۱.۸۰۰.۰۰۰ --- (cop) وانت باردو . یورو ۴ . سپر جدید
۱۰.۵۵۰.۰۰۰ ۱۰.۴۰۰.۰۰۰ وانت باردو دوگانه سوز
۱۱.۳۰۰.۰۰۰ ۱۱.۰۰۰.۰۰۰ (cop) وانت باردو .سپر جدید.دوگانه سوز
۱۲.۸۰۰.۰۰۰ --- (cop) وانت باردو . یورو ۴ . سپر جدید.دوگانه سوز
۱۵.۳۵۰.۰۰۰ ۱۶.۰۰۰.۰۰۰ پژو روآ سال سفارشی
۱۶.۴۵۰.۰۰۰ ۱۷.۰۰۰.۰۰۰ پژو روآ سال / دوگانه سوز سفارشی
۲۱.۳۰۰.۰۰۰ ۲۰.۸۰۰.۰۰۰ SE سمند
۲۴.۲۰۰.۰۰۰ --- SE سمند پایه گازسوز
۲۶.۰۰۰.۰۰۰ ۲۶.۰۰۰.۰۰۰ سمند ال ایکس دوگانه سوز با ایربگ
۲۵.۰۰۰.۰۰۰ ۲۵.۱۰۰.۰۰۰ سمند ال ایکس / ایربگ راننده / کروز کنترل
۲۸.۵۰۰.۰۰۰ --- ELX سمند سورن
۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ۳۳.۰۰۰.۰۰۰ با موتور ای اف ۷ ELX سمند سورن
۲۶.۸۰۰.۰۰۰ ۲۵.۸۰۰.۰۰۰ بدون مالتی پلکس EF ۷ سمند
۲۷.۰۰۰.۰۰۰ --- EF ۷ سمند مالتی پلکس
۲۷.۰۰۰.۰۰۰ ۲۶.۵۰۰.۰۰۰ EF ۷ سمند پایه گازسوز
۳۶.۷۰۰.۰۰۰ --- سمند سریر
۲۲.۵۰۰.۰۰۰ ۲۲.۸۰۰.۰۰۰ GLX ۴۰۵ پژو
۲۵.۸۰۰.۰۰۰ --- GLX ۴۰۵ . TU ۵ پژو
۲۴.۵۰۰.۰۰۰ --- GLX ۴۰۵ . XUM پژو
۲۴.۵۰۰.۰۰۰ ۲۵.۰۰۰.۰۰۰ ۴۰۵ GLX / دوگانه سوز
۲۳.۲۰۰.۰۰۰ ۲۵.۰۰۰.۰۰۰ ۴۰۵ SLX پژو
۲۵.۵۰۰.۰۰۰ ۲۷.۹۰۰.۰۰۰ ۴۰۵ SLX / TU ۵ پژو
۲۵.۹۵۰.۰۰۰ --- ۴۰۵ SLX / دوگانه سوز
۲۹.۵۰۰.۰۰۰ --- پژو پارس معمولی
۳۰.۷۰۰.۰۰۰ ۳۲.۳۰۰.۰۰۰ پژو پارس معمولی / دوگانه سوز
۳۳.۰۰۰.۰۰۰ --- پژو پارس سال / دوگانه سوز
۲۹.۰۰۰.۰۰۰ ۳۱.۰۰۰.۰۰۰ پژو پارس سال
۳۰.۵۰۰.۰۰۰ --- پژو پارس سال سفارشی
۳۲.۵۰۰.۰۰۰ ۳۴.۰۰۰.۰۰۰ LX TU ۵ پژو پارس
۳۶.۰۰۰.۰۰۰ ۳۶.۵۰۰.۰۰۰ ELX پژو پارس
۳۶.۷۰۰.۰۰۰ ۳۷.۲۰۰.۰۰۰ ELX پژو پارس آپشن جدید
۳۸.۳۰۰.۰۰۰ ۴۲.۰۰۰.۰۰۰ TU ۵ پژو پارس سال / اتوماتیک
۳۱.۰۰۰.۰۰۰ --- EF ۷ پژو پارس سال / موتور
۳۳.۰۰۰.۰۰۰ --- EF ۷ پژو پارس دوگانه سوز / موتور
۲۹.۰۰۰.۰۰۰ ۳۰.۵۰۰.۰۰۰ ۲ پژو ۲۰۶ . تیپ
۳۱.۵۰۰.۰۰۰ ۳۲.۰۰۰.۰۰۰ ۳ پژو ۲۰۶ . تیپ
۳۴.۰۰۰.۰۰۰ ۳۵.۰۰۰.۰۰۰ ۵ پژو ۲۰۶ . تیپ
۳۹.۰۰۰.۰۰۰ ۴۵.۰۰۰.۰۰۰ ۶ پژو ۲۰۶ . تیپ
۳۲.۵۰۰.۰۰۰ ۳۱.۰۰۰.۰۰۰ V ۲۰ پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ
۳۷.۵۰۰.۰۰۰ --- V ۱۰ پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید