مکان یار
مکان یار

کافه مستشار آدرس: ایران - آذربایجان شرقی - تبریز چهارراه شهناز

کافه مستشار آدرس: ایران - آذربایجان شرقی - تبریز چهارراه شهناز

کافه مستشار
آدرس: ایران - آذربایجان شرقی - تبریز چهارراه شهناز ، خیابان داش ماغازالار

یکی از کافه های قدیمی و با صفای تبریز تو خیابون شریعتی، یا شهنار سابق.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید