بهترین زندگی
بهترین زندگی

ترشیجات در بارداری، خیلی دلم میخواد سوال: سلام خوردن

ترشیجات در بارداری، خیلی دلم میخواد
سوال: سلام خوردن ترشیجات و قره قروت ترش در روزهای اول بعد از اقدام به بارداری و در کل دوران بارداری اشکال دارد؟
جواب: زیاده روی نکنید، اشکالی نداره.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید