مطالب جالب!
مطالب جالب!

ساخت تایر ضدگلوله توسط جوان متفکر ایرانی +عکس شمس

ساخت تایر ضدگلوله توسط جوان متفکر ایرانی +عکس 
 شمس

ساخت تایر ضدگلوله توسط جوان متفکر ایرانی +عکس
شمس سازنده این تایر نیز با اشاره به اینکه این نوع تایر در زمینه های حمل و نقل نظامی ،کشاورزی و صنعتی کاربرد دارد به واحد مرکزی خبر گفت : این تایرقبلا از دو کشور چین و روسیه وارد می شد که محصول ایرانی از لحاظ مقاومت حرارتی ،برگشت پذیری وبالانس بسیار بهتر از نمونه خارجی است.
مخترع این تایر توانسته از طریق ارائه محصول تولیدی خود 2 هزار حلقه تایر ضد گلوله و پنچری را برای مصارف مختلف تولید کند و تصمیم دارد امسال این تایر را برای موتور سیکلت و ویلچر جانبازان تولید کند. تایر ضد گلوله و پنچری در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی به شماره 68423 به ثبت رسیده است.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید