هر روز!
هر روز!

پیام کوتاه عاشقانه (39) : پیام کوتاه عاشقانه (39)

پیام کوتاه عاشقانه (39) : پیام کوتاه عاشقانه (39)

پیام کوتاه عاشقانه (39)
: پیام کوتاه عاشقانه (39)
آزادی تنها ارزش جاودانه تاریخ است
به گزارش : مسیر را به خاطر بسپار که مقصد همان مسیر است
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
با خودت صادق باش و نگران آنچه دیگران درباره ات فکر می کنند نباش . تعریفی را که آنها از تو دارند نپذیر ، خود ، خودت را تعریف کن
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
دنیا از آن کسی است که برای تصاحب آن با خوش خلقی و ثبات قدم گام برمیدارد
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
زندگی سفر است پس بیایید همسفران خوبی برای دیگران باشیم
 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
  به چشمی اعتماد کن که به جای صورت به سیرت تو می نگرد ، به دلی دل بسپار که جای خالی برایت داشته باشد و دستی را بپذیر که باز شدن را بهتر از مشت شدن بلد است
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
هیچگاه نگذار در کوهپایه های عشق کسی دستت را بگیرد که احساس میکنی در ارتفاعات هستی
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
صدا کن مرا که صدایت زیباترین نوای عالم است
صدا کن مرا که صدایت قلب شکسته ام را تسکین میدهد
صدا کن مرا تا بدانم که هنوز از یاد نبرده ای مرا
نشسته ام تا شاید صدایم کنی
صدایم کنی ومحبت بی دریقت را نثارم کنی
 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 عشق من تو باش نه برای اینکه در این دنیای بزرگ تنها نباشم.تو باش تا در دنیای بزرگ تنهاییم تنها ترین باشی..
 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 تو مثل راز بهاری و من رنگ زمستانم. چگونه دل اسیرت شد قسم به شب نمیدانم
چرا؟
آخه تو توی یک سرزمین مقدسی !
آره شک نکن تو توی قلب منی !
 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
در کاخ مجلل خبر از عشق مجو / که سعادت همه در کلبه درویشان است
 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
آه مکش و اشک مریز ، غصه مخور ، شب در میان است ، خدا مهربان است . . .
 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
چشم ماه تو عجب جلوه گه بیداد است / خدا به روی تو سر عشق کدام استاد است
خم ابروی تو را دیدم و رفتم به سجود / صید را زنده گرفتن هنر صیاد است . . .
 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ای بشر آخر پنداری که دنیا مال توست / ورنه پنداری که عجل دنبال توست
هرچه خوردی مال مور / هر چه بردی مال گور
هر چه مانده مال وارث / هر چه کردی مال توست . . .
 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
نبردی از وفا یک ذره بویی / به هر ساعت شوی مایل به سویی
فقط یک نکته میگویم قبول کن / عزیزم واقعا بی چشم و رویی !!!
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
خانه دل جای بیگانه نیست ، زود بیا تو میخوام در رو ببندم !
 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ممکنه ما گلی رو دیر یاد کنیم ، اما محاله عطر خوشش رو از فضای دلمون پاک کنیم . . .
 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
در دفتر زندگیت برای سفید ماندن صفحه ی غصه هات همیشه دعا می کنم  . . .
 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
هوا داره سرد میشه ، مواظب باش کسی از سردی هوا به گرمی قلبت پناه نبره !
 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
تنهایی آدمها یه دریا عمق داره ، ولی پر کردنش با یه لیوان محبت ممکنه . . .
 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
انسانها به هر چی زیاد نگاه می کنند شبیه همان می شوند
و حتما تو شبهای زیادی به ماه نگاه کردی !
 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
من به خط و خبری از تو قتاعت کردم / قاصدک کاش نگویی که خبر یادت نیست . . .
 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
در این سرای بی کسی ، کسی به در نمی زند
به دشت پر ملال ما ، پرنده پر نمی زند .
 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
وحشت از عشق که نه ، ترسم از فاصله هاست
وحشت از غصه که نه ، ترسم از خاتمه هاست
ترس بیهوده ندارم ، صحبت از خاطره هاست
صحبت از کشتن ناخواسته عاطفه هاست
کوله باری پر از هیچ ، که بر شانه ماست
گله از دست کسی نیست ، مقصر دل دیوانه ماست . . .

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید