مکان یار
مکان یار

برج پلاتینوم | Platinum Tower آدرس: لبنان - بیروت Iben Sina،

برج پلاتینوم | Platinum Tower آدرس: لبنان - بیروت Iben Sina،

برج پلاتینوم | Platinum Tower
آدرس: لبنان - بیروت Iben Sina، Bayrut، Lebanon

این برج که بلندترین ساختمان در بیروتِ، کنار خلیج مارینا در منطقه مرکزی شهر قرار گرفته.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید