بهترین زندگی
بهترین زندگی

بابل کلینیک نی‌نی‌بان : بیمارستان بابل کلینیک هم یکی

بابل کلینیک
نی‌نی‌بان :  بیمارستان بابل کلینیک هم یکی دیگر از بیمارستانهای بابل است که می توانید زایمان در آب را تجربه کنید.این بیمارستان و زایشگاه خصوصی سال 1357 تاسیس شده است.آدرس:بابل ، میدان باغ فردوس، خیابان سید جمال الدین اسد آبادی تلفن: 3238001اگر در بیمارستان بابل کلینیک زایمان کرده‌اید یا یکی از نزدیکان شما تجربه زایمان در این بیمارستان داشته است، نی‌نی‌بان از هرگونه نظرو تجربه ای استقبال می‌کند و بدون هیچ کم و کاستی نظر همه مخاطبان را منعکس می‌کند.برای دیدن فهرست بیمارستانهای بابل که خدمات زایمان در آب دارند  اینجا   را کلیک کنید.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید