مسیر سبز
مسیر سبز

منفورترین کشور جهان را بشناسید خبرگزاری تسنیم: براساس یک

منفورترین کشور جهان را بشناسید
خبرگزاری تسنیم:  براساس یک نظرسنجی در جهان، احساسات عموم مردم در جهان نسبت به اسرائیل منفی است و این حساسات منفی همچنان رو به افزایش است.

 براساس این نظرسنجی در برخی کشورهای اروپایی مثل آلمان احساسات مثبت به اسرائیل تک رقمی است و تنها کشوری که نگاهی نسبتا مثبت به اسرائیل دارد، آمریکا است.

این نظرسنجی از دسامبر ۲۰۱۲ تا آوریل ۲۰۱۳ از ۲۶۲۹۹ نفر در سراسر جهان به عمل آمده است.

بر اساس این نظرسنجی، به صورت میانگین ۵۲ درصد از کسانی که در این نظرسنجی مشارکت داشتند اعلام کردند که نسبت به نفوذ اسرائیل در جهان نگاهی منفی دارند که این میزان نسبت به سال قبل دو درصد افزایش را نشان می دهد.

از ۲۵ کشوری که در این نظرسنجی مشارکت داشتند ۲۰ کشور نگاه منفی، سه کشور نگاه مثبت و دو کشور نیز نگاه دوگانه نسبت به اسرائیل داشتند.

آمریکا تنها کشور غربی است که مردمش در این نظرسنجی نشان دادند که نگاه نسبتا مثبتی به اسرائیل دارند. ۵۱ درصد آمریکایی ها اعلام کردند که آنها احساسات مثبتی نسبت به اسرائیل دارند.

نگاه به اسرائیل در کانادا و استرالیا نیز منفی است و هرکدام به ترتیب با ۵۷ درصد و ۶۹ درصد اعلام کردند که احساسات آنها نسبت به اسرائیل منفی است.

کشورهای اتحادیه اروپا نیز جزو کشورهایی هستند که نگاهی بشدت منفی نسبت به اسرائیل دارند.

مردم انگلیس منفی ترین احساسات را نسبت به اسرائیل دارند. ۷۲ درصد انگلیسی ها اعلام کردند که نگاهشان به اسرائیل بشدت منفی است. بعد از انگلیس، اسپانیا با ۷۰ درصد قرار دارد.

در طول یک سال گذشته نیز نگاه مثبت به اسرائیل در آلمان ۸ درصد کاهش داشته و درصد نگاه منفی به آن به ۶۷ درصد رسیده است.

کشورهای لهستان و یونان نیز هرکدام به ترتیب با ۴۴ و ۴۶ درصد نگاه منفی به اسرائیل دارند.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید