بهترین زندگی
بهترین زندگی

بیمارستان فامیلی رشت نی‌نی‌بان: بیمارستان فامیلی یکی از بیمارستانهای قدیمی

بیمارستان فامیلی رشت
نی‌نی‌بان: بیمارستان فامیلی یکی از بیمارستانهای قدیمی رشت است که در سال 1341 افتتاح شده است. بیمارستان فامیلی رشت مرکز درمان ناباروری هم دارد. این بیمارستان در بخشهای زنان و زایمان، جراحی عمومی، اطفال، داخلی و...فعالیت می کند.آدرس: خیابان طالقانیتلفن:333220940اگر در بیمارستان فامیلی رشت زایمان کرده‌اید یا یکی از نزدیکان شما تجربه زایمان در این بیمارستان داشته است، نی‌نی‌بان از هرگونه نظرو تجربه ای استقبال می‌کند و بدون هیچ کم و کاستی نظر همه مخاطبان را منعکس می‌کند.برای مشاهده لیست بیمارستانهای خصوصی رشت اینجا را کلیک کنید.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید