مکان یار
مکان یار

جایگاه سوخت صدری ابهر آدرس: ایران - زنجان - ابهر زنجان

جایگاه سوخت صدری ابهر
آدرس: ایران - زنجان - ابهر زنجان شهرستان خرمدره خ مطهری تقاطع خ مطهری و خ طالقانی

دارای سرویس بهداشتی و نمازخانه

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید