مسیر سبز
مسیر سبز

عکس: «بزن بزن» نمایندگان مجلس ترکیه عصر ایران: نمایندگان

عکس: «بزن بزن» نمایندگان مجلس ترکیه 
 عصر ایران: نمایندگان

عکس: «بزن بزن» نمایندگان مجلس ترکیه
 عصر ایران: نمایندگان مجلس ترکیه روز گذشته به هنگام حضور معاون نخست وزیر این کشور در مجلس برای ارایه توضیحات درباره حوادث " پارک گزی" و خشونت های پلیس علیه معترضان، به جان هم افتادند.

نمایندگان عضو حزب مخالف " جمهوریخواه خلق"(CHP) و نمایندگان حامی دولت از حزب حاکم " عدالت و توسعه" در جریان توضیحات معاون نخست وزیر درباره سوال های نمایندگان حزب مخالف به جان هم افتادند و همان گونه که در عکس زیر مشخص است در اثر حمله نمایندگان مخالف دولت به یک نماینده حزب حاکم، ابروی او پاره شد.
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید