مطالب جالب!
مطالب جالب!

میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کمیته‌ گردشگری زیر

میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
 کمیته‌ گردشگری زیر

میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
 کمیته‌ گردشگری زیر مجموعه کارگروه اجتماعی فرهنگی رییس‌جمهور منتخب است که تعدادی از مدیران قدیم سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، فعالان بخش خصوصی و کارشناسان این حوزه‌ها، اعضای آن را تشکیل می‌دهند و در روزهای گذشته با رایزنی، فهرستی را از اشخاص منتخب خود تهیه کرده‌اند. هرچند اعضا، مشخصا به نام خاصی اشاره نمی‌کنند؛ ولی برخی خبرها حاکی از آن است که این فهرست شامل چهره‌های شناخته شده‌ این حوزه‌ها یا کلیت حوزه فرهنگ است و شاید خیلی نباید انتظار چهره‌ی جدیدتری را برای ریاست سازمان میراث فرهنگی و گردشگری داشت؛ اما هشتمین رییس این سازمان چه کسی خواهد بود؟

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید