هر روز!
هر روز!

فرودگاه سیرجان فرودگاه سیرجان فرودگاهی در کشور ایران با کد

فرودگاه سیرجان فرودگاه سیرجان فرودگاهی در کشور ایران با کد

فرودگاه سیرجان
فرودگاه سیرجان فرودگاهی در کشور ایران با کد یاتا SYJ و ایکائو OIKY می‌باشد. این فرودگاه در شهر سیرجان قرار دارد.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید