مطالب جالب!
مطالب جالب!

آخرین و موثرترین درمان كمردرد *خیلی‌ها فكر می‌كنند بهترین

آخرین و موثرترین درمان كمردرد 
 *خیلی‌ها فكر می‌كنند بهترین

آخرین و موثرترین درمان كمردرد
*خیلی‌ها فكر می‌كنند بهترین تشك برای آنها كه كمردرد دارند،تشك نرم است: اگر دچار كمردرد هستید،بهتر است از تشك‌های نسبتا سفت استفاده كنید و البته خوابیدن روی سطوح خیلی سفت نیز توصیه نمی‌شودزیاد جالب نیست.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید