مطالب جالب!
مطالب جالب!

جالب ترین اس ام اس های سربازی به سربازی روم

جالب ترین اس ام اس های سربازی 
 به سربازی روم

جالب ترین اس ام اس های سربازی
به سربازی روم با کوله پوشتی به دستم داده اند یک نان خشکی به خط کردن تراشیدم سرم را لباس ارتشی کردن تنم را لباس ارتشی رنگ زمین است سزای هر جوان آخر همین است   _____________________________________________________ پدرم گفت که در دوره ی سربازی و دوری ز پدر، مادر و آدم شدن و ساچمه پلو خوردن بسیار، شود هر پسر بی هنری مرد و دگر لوس و ننر بودن انسان بشود در   ______________________________________________________   غضنفرسربازیش تموم میشه، وقتی کارت پایان خدمتشو بهش میدن، نگاه میکنه میگه: ای بابا، من که ازینا چهارتا دارم! …_____________________________________________________ به غضنفر میگن چرا میری سربازی؟ میگه والا فقط به خاطر مرخصی هاش   ______________________________________________________ یه روز غضنفر میره سربازی………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………….دنبال چی میگردی نیستش!رفته سربازی   اره رفتی خوش گذشت  

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید