مطالب جالب!
مطالب جالب!

آری تو همه چیز را میدانی دیگه همه چی

آری تو همه چیز را میدانی 
 دیگه همه چی

آری تو همه چیز را میدانی
دیگه همه چی تموم شده یه حقیقته که باید قبولش کنی خدایی سخته.
برای همیشه یه دل شکسته باقی میمونی، دل شکسته ای
کاش راهه برگشتی بود…

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید