مطالب جالب!
مطالب جالب!

خدایا میدونی چقدر من دوستت دارم؟ خودت که میدونی

خدایا میدونی چقدر من دوستت دارم؟ 
 خودت که میدونی

خدایا میدونی چقدر من دوستت دارم؟
خودت که میدونی چقدر دوستت دارم، مگه نه؟
خدایــــــــــــــا… امروز را مهمان قلبم باش امروز پای سفره ی درد دلهای من باش
رهایـــــــم نکـــــــن!
خدایا بیش از همیشه دلتنگم … به اندازه ی تمام روزهای نبـــــــــــودنم …
"دلتـنـگــــــم"
خــــــــــــــــدایا …!خسته ام میفهمی من اینجـــــــــــــــــــــــا… دلـــــــــــــــم سخت معجــــــــــــــــــــزه می خواهد…!!!
دلشکسته ام خدای من میشنوی!!!
میدانم که حرفهایم بوی ناشکری میدهد"
خــــــــــــدای من ! نه اونقدر پاکم که کمکــــم کنی و نه اونقدر بدم که رهـــام کنی… میــــــــون این دو گمم ! هم خــــودم رو و هم تــــــو رو آزار میدم… هر چه قدر تلاش کردم نتونستم اونـــــــــی باشم که تو خواستی… و هــــــرگز دوست ندارم اونی باشم که تو رهـــــــام کنی… انقدر بــی تو تنهــــــام که بی تو یعنی “هیــــچ” یعنی “پـــــوچ” !
  خـــــــــدایا هیــــــــچ وقت تنها رهــام نکن ….
♥خدایا♥ نگاه بارانیت را از من برنگیر!
این روزها بدجور دلم برایت تنگ میشود!
دوست دارم کنارم بنشینی و به "گریه هایم" لبخند بزنی
دوس دارم برایم از روزهای خوب وعده دهی ♥خدای من♥
آمده ام که بگویم دلم برای خنده های بی غصه تنگ شده…  در پایان حرفهایم…
تا جایی كه یادمان هست : همیشه ما رو از "چوب خدا" ترسوندن ولی حتی!!!
یه نفر هم به "بوس خدا" امیدوارمون نکرد!!!
نمی دونم چرا!
ولی شما دیگه به آیندگان فقط "چوب خدا" رو یاد ندین!!!
"بگین خب"

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید