مطالب جالب!
مطالب جالب!

تورا دیدم و گفتم : بی تو میمیرم شیشه دل

تورا دیدم و گفتم : بی تو میمیرم 
 شیشه دل

تورا دیدم و گفتم : بی تو میمیرم
شیشه دل را شکستن احتیاجش سنگ نیست این دل با نگاهی سرد پرپر می شود با خودم عهد بستم بار دیگر که تورا دیدم … بگویم از تو دلگیرم ولی باز تو را دیدم و گفتم : بی تو میمیرم بخدا میمیرم بدون تو <img data-y=(" title=":((" />

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید