مسیر سبز
مسیر سبز

تصاویری از کنگره طرفداران جنگ ستارگان خبرآنلاین: اخیرا طرفداران

تصاویری از کنگره طرفداران جنگ ستارگان 
 خبرآنلاین: اخیرا طرفداران

تصاویری از کنگره طرفداران جنگ ستارگان
خبرآنلاین: اخیرا طرفداران جنگ ستارگان در اسن آلمان گرد هم آمده تا از نمایشگاه محصولات فضایی سرگرم کننده بازدید کنند.

اغلب کودکان تماشاچیان پر و پا قرص این نمایشگاه بوده و سعی کردند از نزدیک موجودات فضایی ، تسلیحات بکار رفته در این فیلم، و شخصیتهای جنگ ستارگان را ببینند.
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید