مطالب جالب!
مطالب جالب!

یادگیری مثبت نگری چگونه است؟ شوان آچور نویسنده کتاب «مزایای

یادگیری مثبت نگری چگونه است؟ 
 شوان آچور نویسنده کتاب «مزایای

یادگیری مثبت نگری چگونه است؟
شوان آچور نویسنده کتاب «مزایای خوشبختی» نقل می گوید: «همان طور که مغزما شکل ها و طرح ها را در بازی تتریس تشخیص می دهد و نحوه چیدن سریعتر آن ها را فرا می گیرد، می توانیم به مغزمان بیاموزیم که چیزهای خوب در زندگی را کاوش کند (به دنبال نکات مثبت باشد)
_ جست وجوی روزانه برای سه نکته مثبت در پایان هر روز از سه اتفاق خوبی که آن روز برای شما رخ داده است، فهرست تهیه کنید و درباره عوامل رخ دادن این اتفاقات تامل کنید. اتفاقات خوب می توانند هرچیزی باشند، دیدن یک دوست قدیمی، نکته جالبی که یکی از همکاران در محل کار تعریف می کند

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید