مسیر سبز
مسیر سبز

اسامی شش گروه نمایندگان برای شمارش آرا خبرگزاری ایسنا:

اسامی شش گروه نمایندگان برای شمارش آرا
خبرگزاری ایسنا: نمایندگان در شش گروه جداگانه رای‌های نمایندگان جهت اخذ رای اعتماد به وزرای پینشهادی را می‌شمارند.

طبق اعلام هیات رییسه نمایندگان در شش گروه رای‌ها را می‌شمارند.

گروه اول: شامل شاهین محمدصادقی، طاهری،‌تابش آصفری

گروه دوم: دهقان،‌آقاجری، مصباحی‌مقدم و محجوب

گروم سوم: فرهنگی، ‌فولادگر، قاسم جعفری و تاج گردون

گروه چهارم: ضرغام صادقی، امیری خامکانی،نقوی حسینی، جوکار،

گروه پنجم: منادی، سنایی، طباطبایی نائینی،‌نجابت

گروه ششم: سبحانی‌نیا، ملک‌شاهی، امیرآبادی و شوشتری هستند.

این شش گروه یک بار صندوق‌های رای را شمردند و اکنون صندوق‌ها بین شش گروه تعویض شده است و آنها دور دوم شمارش آرا را آغاز کرده‌اند.

اکنون نیز مدت نیم ساعت تنفس نمایندگان به اتمام ر سیده است ولی در طول مدت تنفس رسانه‌ها ناظر شمارش آرا بودند.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید