هر روز!
هر روز!

هرم قطب جنوب - مجله علمی ایران : هرم قطب

هرم قطب جنوب - مجله علمی ایران : هرم قطب

هرم قطب جنوب - مجله علمی ایران
: هرم قطب جنوب
فرضیه های بسیاری در مورد نقش موجودات فرازمینی در ساخت تمدن باستانی منقرض شده در این کوه هرمی شکل ارائه شده است و در این مورد بسیاری از نشریه ها فرضیه های مختلفی را نشر داده اند، اما محققان اظهار کردند: شکل هرمی این کوه از موارد نادر طبیعی است.
به گزارش : مائوری پلتو استاد علوم محیط زیست کالج نیکولز دادلی ماساچوست اظهار کرد: فرسایش لایه های یخ و ذوب شدن آنها طی میلیون ها سال به تدریج چنین کوه هرمی شکلی ایجاد کرده است و این مورد دقیقا در کوه های سنگی رخ می دهد.
طی روز فرسایش لایه های یخی موجب نفوذ آب بین صخره ها و شکاف های بزرگ کوه می شود و هنگام شب با کاهش دما آب ها یخ زده و گسترده می شوند و فقط در مورد این کوه یخی به طور اتفاقی این لایه های هرمی شکل گرفته اند.
با بررسی بیشتر زمین شناسی این کوه در می یابیم هر چهار طرف آن به طور یکنواخت فرسایش داشته و در قسمت شرقی به جای کاهش زمین قدری بالاتر آمده و به سمت شرق امتداد یافته است.
محققان و دانشمندان اعلام کردند: در شکل گیری این هرم یخی نشانه ای از وجود موجودات فرازمینی یافت نشده و شکل گیری این کوه بر اثر فرسایش و شکاف کاملا طبیعی است

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید