هر روز!
هر روز!

پنجمین گذر جونو از فراز ابرهای مشتری : پنجمین گذر

پنجمین گذر جونو از فراز ابرهای مشتری : پنجمین گذر

پنجمین گذر جونو از فراز ابرهای مشتری
: پنجمین گذر جونو از فراز ابرهای مشتری
فضاپیمای جونو روز جمعه ۲۹ اردیبهشت در پنجمین گذر خود از نزدیکی سطح مشتری اطلاعات مهمی در مورد جو، ساختار درونی و میدان مغناطیسی این سیاره غول پیکر گرد آوری کرد. فضاپیمای جونو در این گذر، از فاصله ۳۰۰ کیلومتری مشتری عبور کرد و در حین آن از سطح سیاره تصویر برداری کرد. همچنین حسگرهای این فضاپیما به مطالعه میدان مغناطیسی قوی این سیاره و ساختار درونی آن (به ویژه هسته جامد مشتری) پرداختند. جونو توسط پوششی از جنس تیتانیوم احاطه شده که قطعات الکترونیکی کاوشگر را از تابش های محیطی در اطراف مشتری محافظت می کند. جونو از تیرماه سال گذشته پس از سفری پنج ساله به مدار مشتری رسید. این فضاپیما از آن زمان بیش از ۱۰۲ میلیون کیلومتر در مدار این سیاره مسافت طی کرده که حاصل آن هفت گذر از کمربند تابشی مشتری بوده است. در نخستین ملاقات نزدیک جونو با مشتری تمامی تجهیزات این فضاپیما خاموش شد تا تمرکز کار روی مانور مداری باشد که حاصلش قرار گرفتن کاوشگر در موقعیت صحیح مداری یا شکست این ماموریت فضایی بود.

به گزارش : جونو مداری بیضوی شکل دارد و در ابتدا هر ۵۳ روز یک بار به دور مشتری گردش می کرد. این فضاپیما در هر بار گذر از دُم مغناطیسی مشتری عبور می کند تا قسمتی از میدان مغناطیسی بزرگ و گسترده این سیاره را کاوش کند. داده های جمع آوری شده در این گذرها اطلاعات فراوانی درباره ساختار پیچیده شبکه مغناطیسی مشتری در اختیار دانشمندان قرار می دهد. برای مثال این اطلاعات می تواند عامل شفق های قطبی درونی مشتری را آشکار سازد. اما بهمن ماه سال ۹۵، وقتی مهندسان متوجه مشکلی در شیر های سیستم پیشرانش کاوشگر شدند، ارتفاع مداری جونو را کاهش داده و به این صورت مدت هر گردش فضاپیما به دور مشتری به ۱۴ روز کاهش یافت. در وضعیت کنونی جونو تا بهمن امسال ۱۱ بار به دور مشتری می گردد. این در حالی است که ماموریت جونو در ابتدا برای ۳۳ گردش برنامه ریزی شده بود. اما ممکن است ناسا ماموریت این کاوشگر را سه سال دیگر افزایش داده تا جو مشتری را از ارتفاع کمتری کاوش کند. گذر بعدی جونو از نزدیکی مشتری ۲۰ تیر خواهد بود. در این کاوش، جونو از فراز لکه سرخ مشتری موسوم به «چشم مشتری» گذر می کند. فضاپیمای جونو مرداد ۱۳۹۰ از پایگاه فضایی کیپ کاناورال با پرتابگر اطلس ۵ به فضا پرتاب شد. ماموریت این فضاپیما توسط آزمایش پیشرانه جت ناسا هدایت می شود. جونو بخشی از برنامه نیو فرانتیرز (افق های نو) است که در مرکز فضایی مارشال مدیریت می شود.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید