هر روز!
هر روز!

عکس عجیب مریخ نورد کیوریاسیتی از مریخ+عکس عکس عجیب

عکس عجیب مریخ نورد کیوریاسیتی از مریخ+عکس 
 عکس عجیب

عکس عجیب مریخ نورد کیوریاسیتی از مریخ+عکس
عکس عجیب مریخ نورد کیوریاسیتی از مریخ+عکس : عکس عجیب مریخ نورد کیوریاسیتی از مریخ+عکس
: عکس عجیب مریخ نورد کیوریاسیتی از مریخ+عکس

: به گزارش : در ادامه ماموریت بر روی سیاره سرخ، مریخ‌نورد کیوریاسیتی به ساختار صخره‌ای عجیبی رسیده است که دانشمندان آن را رودخانه مار نام نهاده‌اند. محمود حاج‌زمان: مریخ‌نورد کیوریاسیتی مجددا حرکت خود را آغاز کرده است. پس از تعطیلاتی کوتاه که طی آن کیوریاسیتی فاقد آنکه از جای خود حرکت کند، صرفا به عکس‌برداری از محیط اطراف خود می‌پرداخت؛ مریخ‌نورد مجددا از 3 ژانویه / 14 دی‌ماه حرکت خود را آغاز کرده است. اکنون کیوریاسیتی به یک ناحیه فرورفتگی کوچک به نام خلیج یلونایف در سطح مریخ رسیده است و در کنار عارضه صخره‌ای عجیبی توقف کرده که به نام اسنیک ریور (رودخانه مار) نام‌گذاری شده است.
به گزارش پاپ‌ساینس، اکنون که مریخ‌نورد در 147 امین روز مریخی ماموریت خود قرار دارند، زمین‌شناسان پروژه خیلی بی‌قرار و هیجان‌زده هستند. به گفته دانشمندان ناسا، کیوریاسیتی مشغول گشت‌زنی و مشخص ساختن اهداف احتمالی برای نخستین استفاده از مته حفاری خود است. هدف حفاری احتمالا اسنیک ریور نخواهد بود، اما این عارضه صخره‌ای به چند دلیل برای محققان ناسا جالب توجه است. به گفته یکی از دانشمندان پروژه، جان گروتزینگر، اصلی‌ترین دلیل این است که اسنیک ریور «اتصالی اریب با صخره‌های اطراف خود دارد». این نکته بیانگر این است که به احتمال زیاد، این عارضه پس از ظهور لایه صخره‌ای در این منطقه رسوب کرده است. هیچ کس مطمئن نیست که این عارضه دقیقا چیست، اما کیوریاسیتی در این نقطه متوقف شده است تا نگاه کوتاهی به ساختار این عارضه بیاندازد.
 
به طور هم‌زمان، محبوب‌ترین رونده روباتیک حال حاضر، تمام ناحیه خلیج یلونایف را بررسی می‌کند تا دریابد که آیا جایی در این منطقه وجود دارد که ارزش استفاده از مته حفاری مریخ‌نورد را داشته باشد یا خیر. این ابزار طی هفته‌های آینده از جعبه ابزار مریخ‌نورد خارج خواهد شد تا نمونه‌های پودری از صخره‌های درونی مریخ را جمع‌آوری کند و سپس آنها را با استفاده از ابزارهای مستقر روی مریخ نورد آزمایش نماید.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید