هر روز!
هر روز!

سخنان جالب کریستین بوبن سخنان جالب کریستین بوبن : سخنان

سخنان جالب کریستین بوبن سخنان جالب کریستین بوبن : سخنان

سخنان جالب کریستین بوبن
سخنان جالب کریستین بوبن : سخنان جالب کریستین بوبن
: سخنان جالب کریستین بوبن
:  زندگی، مانند جریان آب یک رودخانه است.کریستین بوبن
°.°
به گزارش : .°.°.°.°.°.°.°سخنان کریستین بوبن °.°.°.°.°.°.°.
°.°
اسراری در این سوی زندگی وجود دارند و اسراری در آن سو. همه جا پُر از اسرار است؛ بهتر آنکه اسرار را پذیرا باشیم و چیزی نپرسیم. کریستین بوبن
°.°
.°.°.°.°.°.°.°سخنان کریستین بوبن °.°.°.°.°.°.°.
°.°
 ما گمان می کنیم که عاشق افراد می شویم. به راستی، عاشق دنیا هستیم.کریستین بوبن
°.°
.°.°.°.°.°.°.°سخنان کریستین بوبن °.°.°.°.°.°.°.
°.°
بهتر است آدم کارهای کمی انجام دهد، ولی از آنها لذت کامل ببرد.  کریستین بوبن
°.°
.°.°.°.°.°.°.°سخنان کریستین بوبن °.°.°.°.°.°.°.
°.°
کسی که بتواند کارهای کوچک تر را انجام بدهد، در کارهای بزرگتر هم کامروا می شود، یا برعکس. کریستین بوبن
°.°
.°.°.°.°.°.°.°سخنان کریستین بوبن °.°.°.°.°.°.°.
°.°
زندگی، هدیه ای ست که من، هر بامداد که از خواب برمی خیزم، روبان های دُور آن را به آرامی باز می کنم.کریستین بوبن
°.°
.°.°.°.°.°.°.°سخنان کریستین بوبن °.°.°.°.°.°.°.
°.°
دیروز، با همه ی جوانی اش، دیگر نیست. امروز، اینجاست و به زیبایی می گذرد. کریستین بوبن
°.°
.°.°.°.°.°.°.°سخنان کریستین بوبن °.°.°.°.°.°.°.
°.°
فروختن آب به کسی که در بیابان مانده، کار آسانی ست. هر کسی می تواند این کار را انجام دهد. بازاریاب راستین، کسی است که به صحرانشینان، ماسه می فروشد. کریستین بوبن
°.°
.°.°.°.°.°.°.°سخنان کریستین بوبن °.°.°.°.°.°.°.
°.°
به باور من، هیچ چیز را نباید نادیده گرفت. کریستین بوبن
°.°
.°.°.°.°.°.°.°سخنان کریستین بوبن °.°.°.°.°.°.°.
°.°
رازها روی نوک زبان ما مانند فلفل قرمزند؛ دیر یا زود، زبان مان را آتش می زنند. کریستین بوبن
°.°
.°.°.°.°.°.°.°سخنان کریستین بوبن °.°.°.°.°.°.°.
°.°
 هیچ چیز دوام ندارد؛ هیچ چیز تا ابد باقی نمی ماند.  کریستین بوبن
°.°
.°.°.°.°.°.°.°سخنان کریستین بوبن °.°.°.°.°.°.°.
°.°
اگر نتوانید پیش بینی کنید که در آنچه پایان می پذیرد، چیز دیگری آغاز می شود، چه بسا نگران کننده خواهد بود.کریستین بوبن
°.°
.°.°.°.°.°.°.°سخنان کریستین بوبن °.°.°.°.°.°.°.
°.°
آدم فقط چیزهایی را به دیگران می دهد که خودش دوست دارد. کریستین بوبن
°.°
.°.°.°.°.°.°.°سخنان کریستین بوبن °.°.°.°.°.°.°.
°.°
در جایی که فقط یک دیوانه وجود دارد، همه بی گمان می دانند که دیوانه نیستند. کریستین بوبن
°.°
.°.°.°.°.°.°.°سخنان کریستین بوبن °.°.°.°.°.°.°.
°.°
اگر آدم، دیرگاهی به چیزی بنگرد، تبدیل به همان چیز می شود. کریستین بوبن
°.°
.°.°.°.°.°.°.°سخنان کریستین بوبن °.°.°.°.°.°.°.
°.°
من چیزهایی را که در دنیا وجود ندارند، چیزهایی را که اندکی فراتر از دنیا شناورند، ترجیح می دهم. من ترجیح می دهم وارد دنیا نشوم، در آستانه ی دنیا بمانم، بنگرم، بی نهایت بنگرم، عاشقانه بنگرم، فقط بنگرم.کریستین بوبن
°.°
.°.°.°.°.°.°.°سخنان کریستین بوبن °.°.°.°.°.°.°.
°.°
تنهایی، گاه آدم ها را پَس می زند، گاه نیز تنهایی، آدم ها را به سوی خود می کِشد؛ چون به همان اندازه که دریاچه وجود دارد، تنهایی هم وجود دارد.کریستین بوبن
°.°
.°.°.°.°.°.°.°سخنان کریستین بوبن °.°.°.°.°.°.°.
°.°
دنیا مانند انباری، یک باغ، یک اتاق پُرهمهمه و یک بازار است.کریستین بوبن
°.°
.°.°.°.°.°.°.°سخنان کریستین بوبن °.°.°.°.°.°.°.
°.°
این یک قانون کهن دنیاست، قانونی نامکتوب: هر کسی که چیزی بیشتر دارد، در همان دَم، چیزی هم کمتر دارد.کریستین بوبن
°.°
.°.°.°.°.°.°.°سخنان کریستین بوبن °.°.°.°.°.°.°.
°.°
زندگی، به فیلمی از لورل و هاردی شباهت دارد. زنجیره ای از دردهاست که تاب آورده و سپس، به دیگران می دهیم.کریستین بوبن
°.°
.°.°.°.°.°.°.°سخنان کریستین بوبن °.°.°.°.°.°.°.
°.°
به راستی، کسی که از گفتگو با یک ابلهِ مسلم، لذت ببرد، ابله نیست؟کریستین بوبن
°.°
.°.°.°.°.°.°.°سخنان کریستین بوبن °.°.°.°.°.°.°.
°.°
هیچ چیز نگران کننده تر از این خُلق و خوی بزرگترها نیست که هرگاه با بچه ها سخن می گویند، شیر و شکر به گفته هایشان می افزایند، به جای اینکه بسیار ساده و آسان، همان گونه که بین خودشان سخن می گویند، با بچه ها نیز به گفتگو بنشینند.کریستین بوبن
°.°
.°.°.°.°.°.°.°سخنان کریستین بوبن °.°.°.°.°.°.°.
°.°
کودکی، دنیای شگفتی ست، دوست داشتنی و کسل کننده؛ هم گنج است و هم ابهام.کریستین بوبن
°.°
.°.°.°.°.°.°.°سخنان کریستین بوبن °.°.°.°.°.°.°.
°.°
لبخند از اندیشه باور کردنی تر است. لبخند، بسیار کارآمدتر و بسیار پُرمعنی تر است.کریستین بوبن
°.°
.°.°.°.°.°.°.°سخنان کریستین بوبن °.°.°.°.°.°.°.
°.°
لبخند، مانند یک ارتش پیشتاز است. تغییر چهره ای ست که پس از چهره می ماند، از چهره جدا می شود و در دوردست ها پرواز می کند؛ بسیار دورتر از چهره ای که لبخند را پدید آورده و لبخند در آن بر لب ها نشسته است.کریستین بوبن
°.°
.°.°.°.°.°.°.°سخنان کریستین بوبن °.°.°.°.°.°.°.
°.°
هنگامی که آدم، کسی را دوست نداشته باشد، نه در این سوی زندگی و نه در آن سو، اهمیتی ندارد که نمی تواند او را ببیند.کریستین بوبن
°.°
.°.°.°.°.°.°.°سخنان کریستین بوبن °.°.°.°.°.°.°.
°.°
برای سخن گفتن حتماً  نیاز ن

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید