مکان یار
مکان یار

بستنی راه شیرین آبادان آدرس: ایران - خوزستان - آبادان آبادان

بستنی راه شیرین آبادان آدرس: ایران - خوزستان - آبادان آبادان

بستنی راه شیرین آبادان
آدرس: ایران - خوزستان - آبادان آبادان امیرآباد بلوار شهید علیرضا یاسینی جنب هتل کاروانسرا

اولین بستنی فروشی drive thru در ایران

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید