نقد و بررسی کالا
نقد و بررسی کالا

فيلتر لنز کوکين مدل START4 P057 Cokin START4 P057 Lens Filter

فيلتر لنز کوکين مدل START4 P057 Cokin START4 P057 Lens Filter

فيلتر لنز کوکين مدل START4 P057 Cokin START4 P057 Lens Filter

مشخصات
ويژگي ها: فیلتر ستاره در برابر پس زمینه تیره موثر است.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید